Läkemedel och kanyler

Överblivna läkemedel ska lämnas in på Apoteket och inte kastas i toaletten eller i hushållssoporna. Annars finns det risk att de kan spridas till mark och vatten, och orsaka betydande miljöproblem. Förpacka dem i genomskinlig plastpåse eller speciell returpåse som du får på ditt apotek.

De läkemedel du lämnar in förbränns i godkända anläggningar för att inte påverka miljön. Apoteket tar emot alla läkemedel utom cytostatika (cellgift). Apoteken tar heller inte emot febertermometrar eller batterier. Sådant lämnar du på Äskya och Liatorp återvinningscentral.

Lämna alltid oanvända läkemedel till Apoteket

Läkemedel får aldrig spolas ner i toaletten eller kastas i soporna. Mediciner som spolas ner i toaletten eller läggs i soporna kan spridas i mark och vatten och orsaka allvarliga miljöproblem.

Läkemedel och miljön

Läkemedel som hamnar i vår miljö är ett allvarligt problem. Man har hittat läkemedelsrester i jord, sediment och i våra vatten. Vi vet ännu inte exakt hur läkemedel påverkar miljön, men att det kan bli skador vet vi. Antibiotika kan till exempel ge resistenta bakteriestammar. Läkemedel som innehåller hormoner kan orsaka hormonella störningar hos djur.

Antibiotikaresistens

Om bakteriesammansättningen i naturen störs, ökar risken för att det utvecklas resistenta bakteriestammar. Resistens mot antibiotika är ett växande problem då människor dör i till exempel lunginflammation och andra infektioner som ingen antibiotika längre biter på.

Hormoner

Läkemedel som innehåller hormoner kan påverka fortplantningen och den tidiga utvecklingen hos djur. Man har sett effekter på fiskar nära avloppsvatten som blivit tvekönade.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.