Pjätteryds naturförskola

På vår förskola får alla barn bli sitt bästa jag. Alla barn skall med förväntan kunna gå till förskolan som ska präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande och där allas lika värde sätts i fokus. Tillsammans!

Om förskolan

Pjätteryds naturförskola ligger cirka 1,2 mil utanför centrala Älmhult och består av en avdelning som heter Älgarna med barn i åldrarna 1-5. Vi finns i skolans före detta lokaler vilket gör att vi har stora ytor att röra oss på med egen idrottshall, bibliotek och en stor gård med närhet till skog och mark. Vi har en tydlig pedagogisk grundidé utifrån natur, miljö och hållbar utveckling med mycket utevistelse.

Så här arbetar vi

För oss är det viktigt att det är barnens intressen som styr vår verksamhet. Vardagen ska vara meningsfull och lärorik för barnen på vår förskola. Vårt främsta mål att alla barn ska trivas och tycka det är roligt på förskolan. Vi uppnår detta genom att vi har ett empatiskt och lyhört förhållningssätt och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Vi jobbar projektinriktat, vilket innebär att barnen för möjlighet till att fördjupa sig inom läroplanens olika målområde. Val av projekt initieras av pedagogerna, men arbetet bygger sedan vidare på de inriktningar som barnen visar intresse för. Som hjälp i detta arbete använder vi den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg att komma nära barns tankar, att lyssna noga för att kunna utmana dem vidare.

Utevistelse är något vi prioriterar och då samverkar vi mellan våra avdelningar på vår gemensamma gård.

Digitala verktyg - en naturlig del i verksamheten

På förskolan strävar vi efter att våra digitala verktyg ska bli en så naturlig del i verksamheten som möjligt.

På förskolan finns en digital mötesplats som heter ”Navet” här finns alla våra digitala verktyg samlade för att lätt kunna användas vid behov under dagen. Här pågår ett aktivt arbete med IKT som ett pedagogiskt verktyg, både projektorer, lärplattor, Clevertoutch, Blouhbottar, digitala mikroskop med mera skapar otroliga möjligheter i det pedagogiska arbetet med barnen men också som arbetsverktyg för pedagogerna. På förskolan arbetar vi medvetet med både material och miljö och målet är att de digitala verktygen är precis lika tillgängliga som allt annat material.

Genom användandet av de digitala verktygen skapas också en ny möjlighet för barnen att uttrycka sig och kommunicera på flera olika sätt. Att arbeta med källkritik och att bli ansvarsfulla nätanvändare är viktiga område för oss i förskolan att arbeta med. Det öppnar även upp möjligheter för reflektion tillsammans med barnen, på så sätt kan barnen återuppleva det vi gjort genom att ”vara i det igen” och även dela erfarenheter och tankar med varandra.

Inskolning

Inskolningen är en viktig period i barnets tid på förskolan, kanske den viktigaste. Då läggs grunden för barnets och vårdnadshavarnas trygghet hos oss. Inskolningar idag är väldigt olika. Det går aldrig i förväg att säga hur en inskolning ska gå till för det beror helt på barnet och gruppen som barnet ska skolas in i.

Som vårdnadshavare bör man ta i beräkning att det kan ta cirka två veckor innan ordinarie schema påbörjas. Några månader efter inskolning erbjuder vi ett inskolningssamtal där vi samtalar om ert barns första tid på förskolan samt vårdnadshavarens och förskolans uppdrag/förväntningar om verksamheten.

Inför inskolning tar förskolan kontakt och ger mer information.

Kompetensutvecklingsdagar

Enligt beslut i utbildningsnämnden ska alla förskolor genomföra kvalitets- och utvecklingsdagar för personalen varje år. Syftet med dagarna är att ytterligare höja kvaliteten och utveckla verksamheten på förskolan.

I möjligaste mån uppmuntras vårdnadshavare att ordna egen omsorg för barnet dessa dagar. Som kompensation erbjuds vårdnadshavare möjlighet till att lämna sitt barn på fyra andra valfria dagar under året. För de som inte kan ordna eget alternativ erbjuds det omsorg på en annan förskola.

  • 6 december 2019
  • 7 januari 2020

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.