Besök oss på Facebook
Personal PDF Skriv ut Skicka sidan

På Haganässkolan arbetar 64 lärare på gymnasiet, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen
som undervisar och utvecklar ca 500 ungdomar och ca 200 vuxenstuderande i olika ämnen och
kurser. Vi har ett elevhälsoteam med 2 studie- och yrkesvägledare, kurator, specialpedagog och
skolsköterska. I skolledningen finns tre rektorer. Administrationen består av 2 handläggare och
planerare/schemaläggare. Vi har 2 IT-tekniker som servar alla våra datorer. Våra 3 vaktmästare
ser till att allt fungerar i byggnaden och våra 6 lokalvårdare ser till att det alltid är rent och snyggt.

Rektorer

Elevhälsa

Administration

Bibliotekspersonal

Vaktmästare

Lokalvårdare

 

Haganässkolan, Älmhult, Östra Esplanaden, 343 23 Älmhult
Tel.: 0476-552 22
 Vägbeskrivning/Karta