Besök oss på Facebook
Image1 Image2
Föreläsning för Vo15, Vo16 och Komvux med Region Kronoberg

Föreläsning för Vo15, Vo16 och Komvux med Region Kronoberg från "Palliativt centrum för samskapad vård" i samarbete med Vård och omsorgscollege Kronoberg.
Informationsträffarna om palliativ vård inriktar sig till gymasiala undersköterske utbildningar. Dessa träffas genomförs på kommunerna och på sjukhusen.
Föreläsarna Jenny-Ann Johansson och Sara- Maria Christoffersson berättar bland annat om att palliativ vård är så mycket mer än "vård i livets slutskede"
För en patient som fått en obotlig sjukdom handlar det om varje dag och att förbättra livskvalitén för patienter och närstående.

Föreläsning VO

Josefin Björnsson VO16 och Maja Hylander VO16

 

Haganässkolan, Älmhult, Östra Esplanaden, 343 23 Älmhult
Tel.: 0476-552 22
 Vägbeskrivning/Karta