Besök oss på Facebook
Image1 Image2
Solenergiprojekt igång på Haganässkolan

Magnus Johansson Solhybrid i Småland AB informerar om veckan som gått:
Första veckan med etableringen av solenergiprojektet Wasper har gått bra och enligt plan!
Avtal slöts mellan Entreprenören och BA programmet att man kan vara med och praktisera under byggets gång. (Alla i årskurs 2)
Under upplyft på östra delarna så deltog 6 st elever från BA som fick tillfälle att arbeta med livlinefäste.
Skyddsronden utfördes  av 6 st elever tillsammans med Mats Svensson och entreprenör.

Projektet innebär att fyra olika typer av solenergiprodukter installeras på Haganässkolans södra tak:
• solcellspaneler för elproduktion
• vakuumrör för varmvattenproduktion
• solföljarhybrider för el- och varmvattenproduktion
• varmluftssolfångare

Projektet har kontakter med länder i Europa, b.la. i Freiburg, Grisheim och Bologna.
I Sverige har projektet kontakt med Linné- universitetet och Blekinge Tekniska Högskola på forskarsidan samt lokala och regionala företag som Ikea, Eon, Miljöfordon Syd och Driva.nu.
Projektet ska arbeta fram ett utbildningsmaterial från förskola till universitet, som löper som en röd tråd genom hela projektet.

Solpanel1 Solpanel2 Solpanel3

 

Haganässkolan, Älmhult, Östra Esplanaden, 343 23 Älmhult
Tel.: 0476-552 22
 Vägbeskrivning/Karta