Besök oss på Facebook
Sjukanmälan elev 0476-184281
SYV informerar

Schema
Scheman
Förklaring av kurskoder åk.1 

Skolskjuts

Modersmålsundervisning på gymnasiet
Modersmålsundervisning 2017-2018
Anmäl till modersmålsundervisning. E-tjänst

Kompetensförsörjning i realtid
Älmhults kommun driver ett treårigt integrationsprojekt Kompetensförsörjning i realtid (KIR). Syftet är att nyanlända så snabbt som möjligt ska komma in på arbetsmarknaden. Projektet drivs med hjälp av EU-finansiering.
Läs mer här >>>

Dokument
Prövningar och omprov
Alkoholpolicy
Försäkringsinformation
Ansökan om reseersättning 2017-2018      
Plan mot diskriminering och likabehandling 2016-2017  
Avtal - elevpc
Informationsbroschyr för elever och föräldrar
Information om Skolinspektionens tillsyn
Sammanhållen journalföring
Brandutrymning
Elevhälsan
Handlingsplan vid drogmissbruk
Ordningsregler på Haganässkolan
Välkommen - viktig info

Blanketter
Avgångsanmälan
Ledighetsansökan 

Inackordering 2017-2018
Information inackordering 2017-2018
Åtgärdsprogram
Rätt att ta del av information om myndig elev
Reseersättning för student som gör VFU i Älmhults kommun
Närmast anhörig

Gymnasiearbete
Läs mer här >>> 
Kursmaterial till elever
Kursmaterial >>

Stressteknik
Läs mer här >>>

Klagomålshantering
Enligt skollagens 4 kap 8 § ska det finnas rutiner för hur vi i skolan tar emot och utreder klagomål och synpunkter på utbildningen. Du har möjlighet att framföra synpunkter skriftligt på utbildningen på kommunens webbplats. Vill du framföra Dina synpunkter muntligt går det bra att ta kontakt med oss.
Våra kontaktuppgifter hittar du under personalfliken.


 
 
Läsårstider


Läsåret 2017/2018
Elever:
Hösttermin:
mån 21 aug – tors 21 dec 2017

Vårtermin:
tis 9 jan – fre 15 juni 2018

Lov:
vecka 44 2017
vecka 8 2018
vecka 13 2018
mån 30 april 2018
fre 11 maj 2018

Studiedagar:
tors 28 sept 2017
ons 6 dec 2017
tis 30 jan 2018
tis 3 april 2018

Lärare:
Kompetensutveckling/planering:
tors 10 aug– fre 18 aug 2017
tors 28 sept 2017
ons 6 dec 2017
mån 8 jan 2018
tis 30 jan 2018
tis 3 april 2018
mån 18 juni – tors 21 juni 2018


 

Haganässkolan, Älmhult, Östra Esplanaden, 343 23 Älmhult
Tel.: 0476-552 22
 Vägbeskrivning/Karta